Wie betaalt Inkomstenbelasting? Voorbeelden

Belastingplicht betekent of u in aanmerking komt voor de Inkomstenbelasting.  Dit betekent niet dat u ook belasting schuldig bent! Oftewel dat u ook belasting moet betalen. Enkele voorbeelden ga ik hieronder behandelen zodat de basis voor de Inkomstenbelasting duidelijk wordt.  

Sven die sinds 2010 in Nederland woont en in Maastricht in loondienst is. 

Sven is een natuurlijk persoon dus er kan Inkomstenbelasting van hem geheven worden o.g.v. art. 1.1 Wet IB. Sven is belastingplichtig omdat hij een natuurlijk persoon is en woonachtig is in Nederland. Hij is een binnenlands belastingplichtige o.g.v. art 2.1 lid 1 sub a Wet IB.

Sam van 6 jaar die bij zijn ouders in Eindhoven woont. 

Sam is een natuurlijk persoon dus er kan inkomstenbelasting bij hem geheven worden o.g.v. art 1.1 Wet IB. Sam is belastingplichtig aangezien hij een natuurlijk persoon is en woonachtig is in Nederland. Hij is een binnenlandse belastingplichtige art 2.1 lid 1 sub a Wet IB.

De onderneming Belastingadvies B.v.

De onderneming Belastingadvies B.V. is geen natuurlijk persoon dus er kan geen Inkomstenbelasting geheven worden van Belastingadvies B.V. o.g.v. art 1.1 Wet IB.
 

Angelique die in Brussel woont en die een vakantiehuisje in Zeeland bezit.

Angelique is een natuurlijk persoon. Er kan belasting van haar geheven worden o.g.v. art 1.1 Wet IB. Angelique is belastingplichtig aangezien ze een natuurlijk persoon is en niet in Nederland woont maar wel van een Nederlands inkomen geniet (haar vakantiehuisje in Zeeland). Ze is een buitenlandse belastingplichtige o.g.v. art 2.1 lid 1 sub b Wet IB. Zij is belastingplichtig want haar vakantiehuisje is een in Nederland gelegen onroerende zaak o.g.v. Art 2.1 lid 2 jo art 7.1 lid c jo art 7.7 lid 3 Wet IB.

De inmiddels overleden Angelique die tot haar overlijden in Brussel woonde en een vakantiehuisje in Zeeland in haar bezit had. 

Wanneer Angelique ter overlijden komt in Brussel is zij niet meer belastingplichtig aangezien door overlijden de buitenlandse belastingplicht eindigt.

Jim die in Heerlen woont en werkzaam is in Aken. 

Jim is een natuurlijk persoon dus er kan belasting van hem geheven worden o.g.v. art 1.1 Wet IB. Jim is belastingplichtig aangezien hij een natuurlijk persoon is en woonachtig is in Nederland. Hij is een binnenlandse belastingplichtige o.g.v. art 2.1 lid 1 sub a Wet IB. Binnenlandse belastingplichtigen zijn belastingplichtig voor hun gehele inkomen waar dat ook verworven is, ze zijn belast voor hun wereldinkomen. Dit is gebaseerd op het domicilie- of woonplaatsbeginsel.

Demi die in 2020 een paar maanden in Frankrijk, Spanje en Nederland heeft gewoond.

Demi is een natuurlijk persoon dus er kan belasting van haar geven worden o.g.v. art 1.1 Wet IB. Volgens de woonplaatsfictie in art 2.2 lid 1 Wet IB wordt geacht dat Demi ook tijdens haar afwezigheid in Nederland heeft gewoond. Tenzij zij aannemelijk maakt dat ze in een lidstaat van de Europese Unie als inwoner aan de belastingheffing is onderworpen en de heffingsgrondlagen in die lidstaat hoofdzakelijk gelijk zijn aan de in art 2.3 Wet IB genoemde grondslagen.
 
Aangezien Frankrijk en Spanje beiden lidstaten zijn van de Europese Unie en zij aannemelijk kan maken – dat zij daar aan belastingheffing is onderworpen en de heffingsgrondslagen hoofdzakelijk gelijk zijn – wordt er niet
geacht dat zij tijdens haar afwezigheid in Nederland heeft gewoond en is zij dus niet belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Volgens art 2.1 lid 1, is ze niet woonachtig in Nederland en geniet niet van een Nederlands inkomen dus is Demi niet belastingplichtig voor de inkomstenbelasting in Nederland.

 

Wilt u geen omkijken hebben naar uw belastingaangiftes? 

Ik doe graag voor u de belastingaangiftes en voorzie u van advies. Ik zorg ervoor dat deze up-to-date is en belastingtechnisch correct is. Daarnaast controleer ik of u gebruik maakt van alle belastingvoordelen zoals het meerekenen van aftrekposten zodat u niet meer belasting dan nodig betaalt. Ik werk ook digitaal, dus het is niet nodig om langs te komen of documenten op te sturen per post. Hierdoor bespaart u veel tijd. Mocht dit echter juist wel uw voorkeur genieten, dan bent u natuurlijk van harte welkom of we maken een afspraak voor een bezoek aan huis.  

Wilt u meer tips voor het uitbesteden van boekhouding en belastingaangiftes? Lees dan vooral mijn blogs om op de hoogte te blijven van fiscale tips en leuke nieuwtjes. Mocht u nog vragen hebben over het aanbod van pakketten die ik bied, neem dan contact met mij op. Leurs Advies is een fiscaal kantoor voor boekhouding en belasting en ik help u hier dan ook graag bij.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *