WINST Assessment

KOM IN ACTIE: Laat een WINST Assessment uitvoeren

Of je nu gaat werken met de percentages die ik heb voorgesteld bij de WINST assessment of ervoor kiest om zelf nauwkeurig TAP-percentages (Target Allocation Percentages) voor je bedrijf en je bedrijfstak vast te stellen, het werkt. Als je dat doet en je bedrijf groter wordt, gaan we ze omvormen tot een perfect en flexibele machine die winst oplevert bij elk bedrag dat je ontvangt, hoe klein dat ook is.