Boeterente: aftrekbaar máár opletten!

Boeterente. Oversluitboete. Vergoeding misgelopen rente. Allemaal afschrikkende termen die altijd voorkomen bij het oversluiten van een hypotheek. En waardoor het vaak ook niet gedaan wordt. Om nog maar te zwijgen over de belastingtechnische kant in uw belastingaangifte. Maar vaak komt men er niet onderuit. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding met een gezamenlijke woning en hypotheek. Waarbij één van de twee ex-partners in het huis blijft wonen. Maar ook wanneer de nieuwe rente daadwerkelijk zo laag is –  zoals in de afgelopen jaren – waardoor het voordeel van de nieuwe rente opweegt tegen de nadelen van de boeterente. Daarom dat ik u dat graag bij dezen wil toelichten. Ook omdat vaak een navordering door de belastinginspecteur in een later stadium voorkomen had kunnen worden. Bij die navordering komt ook belastingrente kijken die u extra betaalt over de terugbetaling aan de Belastingdienst. Leuker konden ze het al niet maken…  

Boeterente = vergoeding van misgelopen afgesproken rente (inkomsten) door de bank

Om te beginnen, wat betekent nu precies die boete bij oversluiten en wat is het? Op het moment dat u een hypotheek afsluit of een nieuwe rente afspreekt gaat u in feite een renteafspraak met de bank aan in de vorm van een contract (hypotheek). U belooft voor een bepaalde periode, de rentevaste periode, het afgesproken rentepercentage over uw hypotheek te betalen. Als u deze afspraak niet nakomt, en dat doet u eigenlijk bij oversluiten, en de bank heeft er nadeel van (dus niet wanneer de bank het terugbetaalde geld kan uitlenen aan een hogere, op dat moment, geldende hypotheekrente), dan moet u een vergoeding betalen voor dat nadeel. En die vergoeding noemt men de boeterente. 

Boeterente meefinancieren in de nieuwe hypotheek

De boeterente kan een oplopen tot een behoorlijk bedrag van tienduizenden euro’s. Vervelend maar toch is er dan de mogelijkheid bij vele hypotheekverstrekkers om dit hoge bedrag aan boeterente mee te nemen in de nieuwe hypotheek. Hierdoor wordt de hypotheek opgehoogd met de boeterente en betaalt u de boeterente niet in 1 kéér maar uitgestreken over de jaren van de nieuwe hypotheek. Dat is het eerste voordeel.

Boeterente is aftrekbaar

Het tweede voordeel is dat het totale bedrag aan boeterente mag worden aftrokken in de belastingaangifte Inkomstenbelasting. Dat doet u in box 1 werk en wonen. U trek het bedrag samen met de betaalde hypotheekrente af van het eigenwoningforfait. Dat levert een mooi extraatje op in de belastingaangifte. 

‘Ieder voordeel hep zun nadeel’ – J.C. –

En zoals altijd gaat er een rood vlaggetje wimpelen bij het horen van een extraatje in de belastingaangifte. Juist. Door de verhoging van de hypotheek met het bedrag van de boeterente:

Nieuwe hypotheek = woningwaarde woning + boeterente 

De rente over de nieuwe hypotheek wordt hypotheekrente genoemd. En hypotheekrente is normaliter aftrekbaar. Maar enkel de rente die betaald wordt over het gedeelte woningwaarde woning. Niet over het gedeelte van de boeterente. Die hypotheekrente is niet aftrekbaar. Toch staat de rente ingevuld in de vooraf ingevulde gegevens van de belastingaangifte door de Belastingdienst. Niet doorklikken dus maar aanpassen! De bank geeft namelijk over ieder kalenderjaar door aan de Belastingdienst hoeveel rente u betaald heeft over de hypotheek. De Belastingdienst doet dit nu splitten maar automatisch invullen. De automatische systemen van de Belastingdienst wel te verstaan. 

Aanpassen? Hoe doet u dat? 

 In de jaaropgave van de bank vindt u de benodigde gegevens. Pak deze er altijd bij. U ziet daarin apart vermeld welk deel van de betaalde rente bestaat uit boeterente en welk deel uit hypotheekrente. U trekt het bedrag van de boeterente af van de hoofdsom van de hypotheek: 

Bijvoorbeeld: hoofdsom hypotheek (€ 230.000) – betaalde boeterente (€ 18.000) = bedrag waarover hypotheekrente mag worden aftrokken (€ 212.000)

Hoeveel rente vult u dan in? 

212.000 / 230.000 vermenigvuldigt met de hypotheekrente vermeldt in het overzicht van de hypotheekverstrekker = rente die u invult in de belastingaangifte

Met deze berekening kunt u het juiste bedrag aan rente invullen in uw belastingaangifte. Wat nu als u dat niet doet? En het bedrag laat staan zoals het voor u vooraf is ingevuld? Dan zal de belastinginspecteur dit bedrag aanpassen in de definitieve aanslag. U zult hier vooraf een brief over ontvangen. Dat betekent dat u een gedeelte zult moeten terugbetalen. Hierover wordt belastingrente berekend waardoor het bedrag hoger zal zijn dan uw oorspronkelijke overschot aan teveel teruggekregen belastinggeld. In dit voorbeeld bij een betaalde rente in één jaar van €5000,-: 

18.000 / 230.000 x € 5000,- = € 391,- aan teveel afgetrokken hypotheekrente. Uw belastingaangifte wordt met dit bedrag gecorrigeerd in box 1. 

Wilt u weten of uw hypotheekrenteaftrek correct is? 

Ik doe graag voor u de belastingaangifte. Ik zorg ervoor dat deze tijdig verstuurd wordt en belastingtechnisch correct is. Daarnaast controleer ik of u gebruik maakt van alle belastingvoordelen zoals het meerekenen van aftrekposten zodat u niet meer belasting dan nodig betaalt. Ik doe de aangifte Inkomstenbelasting voor ZZP’ers, eenmanszaken en particulieren. Ik werk ook digitaal, dus het is niet nodig om langs te komen of documenten op te sturen per post. Mocht dit echter juist wel uw voorkeur genieten, dan bent u natuurlijk van harte welkom of we maken een afspraak voor een bezoek aan huis.  

Wilt u meer tips voor het uitbesteden van boekhouding en belastingaangiftes? Lees dan vooral mijn blogs om op de hoogte te blijven van fiscale tips en leuke nieuwtjes. Mocht u nog vragen hebben over het aanbod van pakketten die ik bied, neem dan contact met mij op. Leurs Advies is een fiscaal kantoor voor boekhouding en belasting en ik help u hier dan ook graag bij.

  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *