work, office, team

Belasting betalen als ondernemer – Nieuwe Rekenvoorbeelden

Met welke belastingen heb je allemaal te maken als ondernemer?

En veel belangrijker nog; hoeveel moet je eigenlijk opzijzetten? In deze nieuwe blog vertel ik hier meer over en geef ik een aantal praktische voorbeelden.

Wat hieruit valt op te merken is dat je als Starter in je eerste jaren t/m plusminus €35.000,- bijna geen belasting betaalt. Dit is wat men in de politiek eigenlijk bedoelt met: Nederland is een Ondernemersland! Vergeleken met iemand die in loondienst €35.000,- Bruto verdient, is dit financieel inderdaad erg aantrekkelijk. 

Leurs Advies Belasting

Belasting Ondernemer – Leurs Advies

 

Inkomstenbelasting & BTW

De twee belastingsoorten waar iedere zelfstandige mee te maken krijgt en waarvan ik er één in dit blog ga bespreken zijn de Inkomstenbelasting en de BTW. Waarom zijn deze nu zo lastig en hoeveel moet je opzijzetten? Ik begin bij het uitleggen van de Inkomstenbelasting en in een volgend blog zal ik de BTW uitleggen .

Als eerste de Inkomstenbelasting (IB).

De jaarlijks te betalen belasting waarbij je aangifte doet vóór 1 mei van het jaar. En wat maakt deze belastingsoort nu zo ingewikkeld? Het principe is eigenlijk heel erg simpel. Je betaalt volgens een progressief stelsel. Dat wil zeggen: Hoe meer je verdient, des te meer belasting betaal je. In Nederland kennen we daar op dit moment twee schijven in 2020 en die zijn als volgt:

Schijvenstelsel van de Inkomstenbelasting

Tot en met een bedrag van €68.507,- betaal je 37,35% en vanaf €68.507 betaal je 49,50%. Dat is eigenlijk niet heel erg ingewikkeld. Als ondernemer betaal je Winst Uit Onderneming in Box 1 en dat is niet zo heel veel anders als dat je zou wanneer je in loondienst bent.

MÁÁR!  

Voor ondernemers gelden een aantal aftrekposten. En die maken het net zo ingewikkeld. Maar deze aftrekposten zijn dan ook weer heel erg stimulerend want die zorgen ervoor dat je Winst Uit Onderneming een stukje lager uitvallen waardoor je minder belasting betaalt. Bovendien komen er daarna nog een aantal heffingskortingen en algemene kortingen waardoor je weer minder belasting hoeft te betalen. Maar hoeveel is dat nu precies en aan welke bedragen moeten wij dan denken?

Dan komen wij uit bij de ondernemersaftrekposten.

Dit zijn posten die ervoor zorgen dat je Winst Uit Onderneming lager wordt waardoor je dus over een lager bedrag belasting gaat betalen. Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen waaronder:

Het urencriterium (zie vorig blog)

Maar voor 2020 geldt het als volgt:

Je hebt ten eerste te maken met de zelfstandigenaftrek (2020): €7.030,-. Vervolgens kun je aanspraak maken op de Startersaftrek (2020): €2.123,-. En tenslotte is er nog sprake van de M(idden) K(lein) B(edrijf) winstvrijstelling (2020): 14%.

Vanaf 2020 zijn aftrekposten in box 1 aftrekbaar tegen maximaal het aftrektarief. Dit tarief daalt van 46% in 2020 met 3% per jaar tot circa 37% in 2023.

Het voordeel van aftrekposten wordt daarmee meer gelijkgetrokken, ten kosten van de hogere inkomens.

Het verschil tussen de aftrek volgens het toptarief en volgens het lagere aftrektarief wordt als tariefsaanpassing verwerkt in de belastingaangifte. Een bijtelling op het inkomen, net als dat al gebeurde voor de eigen woning.

Ter illustratie ziet u wat dat betekent voor een ondernemer die na aftrek een belastbaar inkomen heeft waarmee hij in de derde schijf valt (49,50%). Want dan is er sprake van een tariefsaanpassing aftrekposten waardoor er een bijtelling volgt. Deze bijtelling is in dit voorbeeld bij een brutowinst van €100.000,- van toepassing en leidt tot een verhoging van het belastbaar inkomen met €336,- waardoor er uiteindelijk €165,- meer belasting moet worden betaald. 

Maar hoe ziet dat nu precies uit en hoeveel belasting moet ik dan nu betalen?

Dat is vraag die ik heel vaak krijg. Maar voordat ik naar de rekenvoorbeelden ga, zijn er nog twee dingen heel erg belangrijk en dat zijn de kortingen die je krijgt. Wat je dus doet, is dat je eerst je Winst Uit Onderneming bepaalt. Vervolgens haal je daar de verschillende ondernemersaftrekposten vanaf. Dan komt er een te betalen bedrag uit en hier mag je dan de twee kortingen van aftrekken. Daarna weet je ook hoeveel je precies opzij zou moeten zetten voor je belasting.

Rekenvoorbeelden:

Brutowinst 10.000 25.000 35.000 50.000 75.000 100.000
Zelfstandigenaftrek (2020) 7.030 7.030 7.030 7.030 7.030 7.030
Startersaftrek (2020) 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123
Bruto winst na ondernemersaftrek 847 15.847 25.847 40.847 65.847 90.847
MKB Winstvrijstelling (2020) 119 2.219 3.619 5.719 9.219 12.719
Belastbaar Inkomen 728 13.628 22.228 35.128 56.628 78.128+336
Inkomstenbelasting Box 1 272 5.090 8.302 13.120 21.151 30.350+165
Algemene heffingskorting (2020) 2.711 2.711 2.625 1.893 674 0
Arbeidskorting (2020) 303 3.654 3.815 2.915 1.415 0
Inkomstenbelasting Box 1 – na kortingen (2.742) (1.275) 1.862 8.312 19.062 30.350+165
Netto Inkomen / Winst 10.000 25.000 33.138 41.688 55.938 69.650-165
Bruto/Netto Inkomen/Winst – LeursAdvies

Natuurlijk zijn deze bedragen altijd een indicatie en ben je altijd zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte.

Bij de Belastingdienst kun je een voorlopige aanslag aanvragen. Dat wil zeggen dat je alvast een inschatting doet van je Winst Uit Onderneming aan het begin van het jaar. En op basis daarvan betaal je alvast een gedeelte vooruit. Dit zorgt ervoor dat je eigenlijk geen verrassingen hebt aan het einde van het jaar waardoor je een heel groot bedrag zou moeten betalen. Op basis van deze rekenvoorbeelden zou je alvast kunnen kijken hoeveel je uit zou komen en hoeveel je dus alvast zou kunnen betalen aan de Belastingdienst.

Daarnaast zijn er nog een aantal dingen waarmee je rekening moet houden. Je zou bijvoorbeeld een eigen woning kunnen hebben waardoor je hypotheekrente kunt aftrekken. Of je doet samen aangifte met je partner. Dit zijn dingen die ik hierin niet heb verwerkt en die er dus voor kunnen zorgen dat je op andere bedragen uit komt.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *